I ett lyckat ledarskap firar chefer och ledare segrar tillsammans med gruppen och laget.

När bilden och kärleken är det som får din vilja att komma framåt. Då blir den stora frågan: Hur behöver du utföra en handling och agera för att nå din dröm eller ditt mål?

Ja, den frågan kräver en hel del fakta innan du kan besvara den för dig själv.

Beroende på vilket håll du ska, behöver du ta reda på vart du ska och var du står idag. Du behöver också ställa dig frågan vad som krävs av dig som människa, din omgivning, vilka människor behöver du engagera och vilka beslut du behöver ta.

När du har klart för dig hur den resan ser ut måste du som ledare kliva in i centrum och visa vägen vi alla ska gå för att nå din dröm eller ditt mål.

Det kan bli stora effekter om du lyckas tillräckligt väl med att förmedla en bra känsla av din vilja och ditt mål till gruppen för då delar du med dig så att gruppen och laget också lever din dröm och når ditt mål.

Värdet av att du engagerar människor och skapar en tydlig bild tillsammans med gruppen över hur målet ser ut är stort. En bild där ni gemensamt kan beskriva och leva er in i hur det skulle vara att få passera mållinjen tillsammans. Att som grupp eller individ få uppleva den känslan som uppstår när man presterat och gjort sitt bästa och resultatet blir någonting stort att glädjas åt tillsammans.

Det betyder inte att ni alltid behöver bli etta i en tävling. Det kan likaväl vara lyckan av att gruppen gjort sitt bästa som ska firas. Det är en känsla som jag önskar att många fler i världen skulle få vara med om att uppleva.

Att få känna sig lyckad eller att företaget lyckas. Ja, det är något som fler skulle behöva få vara med om och fler skulle behöva dela med sig av!

I ett lyckat ledarskap, enligt min mening, är det chefer och ledare som firar en seger tillsammans med gruppen och laget som visar på ett bra ledarskap.

Själviska och egoistiska chefer, som bara firar segrar själva, har aldrig upplevt hur det är att vinna som ett lag. De har heller aldrig lyckats förmedla en känsla och ett förtroende till andra att leda.

Min fråga skulle bli då till dessa chefer som aldrig firat segrar med gruppen: Hur mycket bättre resultat har det blivit med hela gruppens engagemang och ledarskap?

Egentligen är det att sticka ut hakan som författare i en fråga som handlar om det goda ledarskapet. Men min erfarenhet säger mig att om du inte använder laget optimalt så når du inte heller ett resultat som du kan vara nöjd med.

Jag menar också att du ska vara glad om du gjort ditt bästa och gruppen gjort sitt bästa men utan att ni kom hela vägen till målet. Det är också en seger som en bra chef och ledare ska fira.

Med nöjda chefer menar jag att du inte uppnår det bästa resultatet om du inte använder alla människor i gruppen som finns att tillgå. Att bara bli nöjd är inte okej utan du ska få människor att prestera på topp genom att må bra.

För det krävs engagemang, känsla och att du ser människornas talang. Att bry sig om gruppen och laget som chef och ledare genom att våga släppa in andra människor i gruppen för att leda mot samma mål. Det är det som är skillnaden mellan att bara göra ett bra resultat och att göra ett storslaget resultat.

Med storslaget resultat i företag menar jag är att vi ekonomiskt visar på bra siffror men att vi också har glada, motiverade medarbetare och kunder som mår bra.

Tankar om ledarskap, ledare som firar segrar med gruppen.

Mikael Reijer

Pin It on Pinterest