Änglar finns.

En idé kan förändra ditt liv! Mikael har skapat en modell för hur det kan gå till – hur man tar tag i sitt liv och förverkligar sina drömmar.

”En människa är mera i sina drömmar än i sina skor” sade författaren Ivar Lo Johansson. Men man måsta ta steget från dröm till verklighet, och det är det steget som Mikael visar hur du tar i sin bok.

Utan drömmar hade vi inte ens flygplan! Människan har alltid drömt om att kunna flyga och gjorde verklighet av det! För änglar finns och Mikael är en sådan: ärkeängeln Mikael som bär sanningens svärd.

Genom att vara sann till sig själv har Mikael skapat en modell för hur man bygger upp ett framgångsrikt företag. Men hans idéer är desamma som skapade det rättvisa samhälle som vi hade här en gång.

De idéer som byggde landet, samarbete, respekt, tillvaratagande av alla människors resurser. Nu verkar det som om landet har förlorat kompassen, så jag tror att Mikaels bok skulle vara till stor nytta för våra politiker och andra ledare i samhället.

Vi kommer också att få en ny typ av företag i landet med ledarskap utan ego, är inte det klimatsmart, så säg!

Att ta tillvara alla resurser hos människor och natur! Alltså företag med fokus på lösningar som ser människorna som den viktigaste resursen. Jag tror helt enkelt att hela samhället skulle kunna dra nytta av Mikaels bok.

Så varför inte skicka ett exemplar till någon som verkligen kan behöva den: vår statsminister!

Så skiver ängeln, Dogge Douglas Doggelito Leon, Artist & Multikonstnär i boken ”Från dröm till verklighet!”

En tanke som slog mig vad stort att en barndomsvän fick inleda min bok!

Mikael Reijer

Pin It on Pinterest