Arbetsverktyg – Reflekterande Team

En model, metod och ett arbetsätt som gör att du enkelt i grupp kan belysa olika frågor där tex någon gruppmedlem kört fast. Här nedan beskrivs metoden och den är enkel att använda samtidigt som den är kraftfull.

Ett verktyg jag använder i t ex grupputveckling för att hitta lösningar på olika utmaningar.

Varsågod och testa!

Mikael Reijer – Inspirationsföreläsare

 

Reflekterande team

  1. Den gruppmedlem vars utmaning står i fokus beskriver sin utmaning. Övriga i gruppen lyssnar aktivt och låter fokuspersonen följa sin tanketråd ostört (utan att avbryta med frågor, be om förtydliganden, etc.).
  2. När fokuspersonen är färdig med sin beskrivning får de övriga i gruppen tillfälle att ställa frågor, be om förtydliganden, etc.
  3. Fokuspersonen sätter sig vänd med ryggen mot den övriga gruppen medan gruppen tillsammans reflekterar över fokuspersonens Tolkningar, exempel, råd, tips, frågor, andra perspektiv. Nu är det fokuspersonens tur att låta de andra tala ostört och lyssna aktivt!
  4. Fokuspersonen delar kort med sig av sina spontana reflektioner.
  5. Öppet samtal om utmaningen.

Pin It on Pinterest