Åtta enkla frågor – kraftfull feedback

Hur du i arbetsgrupper jobbar med feedback tillsammans med dina medarbetare – några kraftfulla frågor som du kan använda för att konkret kunna återkoppla med – feedback!

Dessa frågor kan du även använda i medarbetarsamtalet, i samtalet med dig själv eller familjerelationen.

Att kunna ge feedback är en styrka och ett bra verktyg att jobba med för att utvecklas och att utveckla.

 

 

  1. När presterar jag på topp? När fungerar jag som bäst? (Ge konkreta exempel!)
  2. Vilka är mina starkaste personliga kvaliteter? (Helst beskrivet i tre nyckelord)
  3. I vilka situationer överanvänder jag mina starkaste personliga kvaliteter på ett sätt som kan skapa frustration för andra? Exempel?
  4. Vilka andra beteenden eller attityder kan jag ibland uppvisa, som kan orsaka frustration hos andra?
  5. Beskriv mitt ledarskap i termer av en liknelse eller metafor (t.ex. en bil, eller ett djur)
  6. Vilka starka övertygelser upplever du att jag har (t.ex. drivkrafter, värderingar, vägledande principer)?
  7. Vad uppskattar du mest hos mig?
  8. Inom vilka specifika områden tycker du att jag skulle 
vinna mest på att utveckla mig vidare?

Mikael Reijer – Inspirationsföreläsare

Pin It on Pinterest