När du ska bygga ett högpresterande team. Det jag nu kommer att beskriva är hur du verkligen lyckas om du bara har rätt vilja och samhörighet i gruppen.

Jag kommer nu beskriva de åtta viktigaste egenskaperna som jag erfarenhetsmässigt har kommit fram till under 22 års ledarskap, om mina egna upplevda erfarenheter som chef och ledare i olika organisationer, myndigheter och företag.

Det är helt enkelt så att när man är ny och oerfaren chef så tror många att ledarskapet handlar om att bestämma. Visst är det så att bestämma är en del i chefskapet och en del av makten. Men för att lyckas i sitt uppdrag som chef och ledare så handlar det om mycket mer än så.

Det gäller att skapa ett förtroende och bli respekterad som en ledare om andra ska följa ditt ledarskap och acceptera att det är du som är chef.

Att som chef och ledare få människor att känna sig sedda, bekräftade, viktiga och förstå sin roll i organisationen. Då är det viktigt att du kan plantera detta hos varje medarbetare och vara en god förebild själv.

Det är som ledare och chef viktigt att skapa en tro på att de mål som är uppsatta också är nåbara med rätt attityd och vilja. För att skapa en sådan tro och tillit till dig som chef krävs att du är ett föredöme.

Med ett föredöme menar jag att du lever som du lär. Det vi vet är att människor gör som du gör och inte som du säger. För mig har det visat sig att om jag inte tror att det är realistiskt att uppnå ett mål, då förmedlar jag omedvetet det till medarbetarna och då blir arbetsmoralen bara låg och passiv.

Med andra ord: Tror inte du själv på att det är möjligt, då förmedlar du också den känslan till din omgivning.

Men om jag däremot själv har trott på idéer och möjligheter att nå högt satta mål och dessutom lyckats förmedla den känslan av tro och vilja till min organisation, då har det blivit ett stort driv och engagemang. Människorna i gruppen börjar agera. Det skapas stor aktivitet och energi i det arbete som utförs och det är först då det blir resultat.

Jag har gjort en genomlysning av mig själv och reflekterat över vilka egenskaper som under dessa 22 år varit de bästa för att nå ett specifikt resultat eller en dröm. Innan jag går in på vilka delar det är skulle jag vilja ställa följande fråga till dig att fundera över:

Vad skulle du gjort annorlunda som chef när du senast kände dig misslyckad?

De egenskaper jag nu ska beskriva är egenskaper jag i dag medvetet arbetar aktivt med för att skapa en motiverad grupp människor som på högsta nivå presterar sitt bästa.

Samtidigt som de känner delaktighet och har en hög stolthet i sitt jobb och där de tillåts vara med och leda för att lyckas. Där målsättningen är att alla ska må bra.

De egenskaper jag själv reflekterat över som gjort mig framgångsrik och som gjort att jag lyckats i mina olika uppdrag som chef och ledare. Jag ska beskriva varje egenskap och motivera dessa.

Det åtta egenskaperna kommer jag dela med mig under åtta dagar. Här kommer den första som är tillit.

Tillit

Att skapa ett förtroende mellan människor kräver att du visar respekt och ödmjukhet. Att du är en bra lyssnare och ställer upp när det behövs. Att det går att dela med sig av hemligheter till dig som du inte för vidare. Att du som chef går in och stödjer och coachar dina medarbetare.

Tillit handlar för mig om att bli ett team som ställer upp för varandra och där man vet att man litar på människor och tillåter ett arbetsklimat där allas åsikter kommer fram.

Tillit är något som du behöver förtjäna och som bygger på att man respekterar varandra och förstår hur saker och ting fungerar. När det finns tillit i grupper mellan människor så vågar alla dela med sig av fakta och känslor och det skapar förtroende och utveckling. Så utan tillit då kommer vi inte långt!

Tankar om bra egenskaper som ledare.

Mikael Reijer

 

Boka, föreläsningen från dröm till verklighet med Mikael Reijer:

  • Hur svårt det kan vara att göra en förändring för att lyfta sig själv och andra
  • Drömmen om att vara en världsstjärna och bara några ord förändrar din dröm på några sekunder.
  • Det fyra stegen till att skaffa sig ett liv att måbra
  • Hur viktigt en liten fråga kan vara och tar du dig tid att lyssna på svaret
  • Att vara någons bästa vän och hur det kan förändra ett liv
  • Att lära sig att ge människor en andra chans trots att de kraschat en dröm
  • Allt är möjligt bara du får en liten anledning och tror på det
  • Tre viktiga verktyg som varit Mikaels recept till att lyckas
  • Att leda och utveckla sig själv

Pin It on Pinterest