Bokningsvillkor

1. Bokning och Betalning

– Vid bokning av en onlineutbildning skickas en faktura till den angivna fakturaadressen.

– Fakturan ska betalas inom 30 dagar från fakturadatum.

– Betalning sker via banköverföring, kreditkort eller annan överenskommen betalningsmetod.

 2. Avbokning och Återbetalning

– Vid avbokning mer än 14 dagar före kursstart återbetalas 100% av kursavgiften.

– Vid avbokning 7-14 dagar före kursstart återbetalas 50% av kursavgiften.

– Vid avbokning mindre än 7 dagar före kursstart sker ingen återbetalning.

– Avbokning måste ske skriftligen via e-post eller brev.

3. Bindande Anmälan

– Anmälan till onlineutbildningen är bindande från och med att bokningen bekräftas.

– Kursplatsen kan överlåtas till en annan person utan extra kostnad, förutsatt att vi informeras skriftligen om ändringen senast 24 timmar före kursstart.

 

 4. Överlåtelse av Kursplats

– Överlåtelse av kursplats till annan person är tillåten och måste meddelas skriftligen via e-post eller brev.

– Vid överlåtelse måste fullständiga uppgifter om den nya deltagaren anges, inklusive namn, e-postadress och telefonnummer.

5. Inställd Kurs

– Vid eventuell inställning av kursen från arrangörens sida återbetalas hela kursavgiften.

– Arrangören ansvarar inte för eventuella övriga kostnader som deltagaren kan ha haft i samband med kursen.

6. Kursmaterial och Tillgång

– Kursmaterial tillhandahålls digitalt och är tillgängligt för deltagaren under kursens gång och upp till 30 dagar efter kursens avslutning.

– Deltagaren får inte sprida eller dela kursmaterial utan arrangörens skriftliga tillstånd.

7. Teknisk Support

– Teknisk support tillhandahålls via e-post och telefon under kursens gång.

– Deltagaren ansvarar för att ha tillgång till nödvändig teknisk utrustning och internetuppkoppling för att kunna delta i kursen.

8. Integritet och Personuppgifter

Arrangören följer gällande dataskyddsförordning (GDPR) vid hantering av personuppgifter.

– Personuppgifter som lämnas i samband med bokning och deltagande i kursen används endast för administration av kursen och kommer inte att delas med tredje part utan deltagarens samtycke.

Genom att boka en plats på vår onlineutbildning godkänner du ovanstående bokningsvillkor.

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta oss via e-post: mikael.reijer@mikaelreijer.se.

Pin It on Pinterest