Bolagets olika roller ägare, styrelse och företagsledning

I ett antal år har jag suttit och styrt bolag både i verkställande ledning men också som styrelseledamot och idag är jag styrelseordförande i flera stora bolag.

Min erfarenhet säger mig när jag utbildar bolagets styrelse är att det är ofta oklart vilka olika rollerna är, ofta i mindre och medelstora företag blandar man rätt friskt.

Det kanske inte är så konstigt heller men det blir otydligt om man har personal. I mindre bolag är man ofta ägare, styrelse, vd och utförare.

 

När man börjar hålla i sär det operativa arbetet med det mer strategiska arbetet kommer bolaget att kunna hitta ett mer långsiktigt fokus där också ägaren förväntas avkastning på sitt kapital.

Här beskriver jag det olika rollerna, sedan 10 år tillbaka utbildar jag i detta.

Mikael Reijer – Inspirationsföreläsare

ÄGARE

 • Definierar ägarvilja, syfte och vision
 • Definierar värderingar
 • Klargör stakeholder prioriteringar
 • Upprättar vision
 • Sätter ägar-mål
 • Governance modell
 • Principer och riktlinjer för ägarnas roll i företaget
 • Utser och utvärderar styrelseledamöter
 • Förbereder nxg ägare
 • ”Skiten är er”

STYRELSE

 • Till-/avsätter vd
 • Säkerställer objektiva beslut och att bolaget är väl organiserat för utmaningarna
 • Säkerställer rättvisa och transparanta processer
 • Långsiktiga strategiska beslut och val
 • Resursallokering
 • Övervakar så att resultaten når ägarnas förväntningar
 • Vägleder utvärdering & succession av av ledningen och deras lönesättning
 • Ger råd om hur affären skall utvecklas

FÖRETAGSLEDNING

 • Definierar affärsidén (utifrån ägarvilja)
 • Leder och utvecklar företagskulturen (utifrån ägarnas värderingar)
 • Utvecklar och implementerar strategin (styrelsen beslutar utifrån ägarvilja)
 • ”Levererar” resultat och leder verksamheten dagligen
 • Ansvarar för organisationens bemanning skall utvecklas

Pin It on Pinterest