Den fjärde egenskapen är rättvisa. Det är kanske det svåraste som chef och ledare att behandla alla rättvist. Vad är rättvisa och hur ska vi kunna behandla alla lika när vi alla är individer och olika?

Ja, det är frågor jag har funderat väldigt mycket på under mina 23 år som ledare och kommit fram till några viktiga grundpelare. Rättvisa för mig som ledare har blivit att sätta upp vissa ramar för hur jag tycker du ska hantera olikheter för att få någon form av rättvisa.

Som en viktig grundregel så ska alla sköta arbetstider utan undantag. Lön sätts utifrån kunskap, inte beroende på vilken relation man har till chefen. Ingen slipper undan en arbetsuppgift om du har fått i uppdrag att utföra den.

Alla ska få möjlighet till utbildning, mässor och seminarier. Ja det kan låta rätt så simpelt och okomplicerat. Men när man utifrån dessa kriterier hanterar alla lika så långt det är möjligt så är det en god grund för att avundsjuka minskar eller rent av elimineras.

Att bara försöka att hantera dessa frågor kan vara nog så svårt om det också i en organisation finns flera led med chefer som utifrån sina värderingar också ska leda utifrån dessa kriterier.

Att organisationer haltar beror ofta på avundsjuka som gör att människor inte presterar på topp. Här har du en hel del att vinna om du lyckas sätta en kultur med rättvisa.

Tankar om  den fjärde egenskapen i ett bra ledarskap, rättvisa!

Mikael Reijer

 

Boka, föreläsningen ”från dröm till verklighet” med Mikael Reijer:

  • Hur svårt det kan vara att göra en förändring för att lyfta sig själv och andra
  • Drömmen om att vara en världsstjärna och bara några ord förändrar din dröm på några sekunder.
  • Det fyra stegen till att skaffa sig ett liv att måbra
  • Hur viktigt en liten fråga kan vara och tar du dig tid att lyssna på svaret
  • Att vara någons bästa vän och hur det kan förändra ett liv
  • Att lära sig att ge människor en andra chans trots att de kraschat en dröm
  • Allt är möjligt bara du får en liten anledning och tror på det
  • Tre viktiga verktyg som varit Mikaels recept till att lyckas
  • Att leda och utveckla sig själv

Mikael har nu haft närmare 200 föreläsningar 2017 och talat inför nästan 25000 människor under året. En av Sveriges mest bokade föreläsare.

Pin It on Pinterest