Den praktisk ekonomiska drivkraften

Med en hög nivå av praktisk ekonomisk drivkraft är din passion att sträva efter effektivitet. Genom att använda tid, pengar och andra resurser på ett optimalt sätt. Du är en person som söker efter effektivisering och resultat. Har du hög praktisk ekonomisk drivkraft är du en person som ofta söker effektiva lösningar och är mycket medveten om affärsmässighet. Inga onödiga möten eller långdragna processer, du vill skapa rationella arbetsmetoder.

Om drivkraften

Om du har lågt på den praktisk ekonomiska drivkraften förknippas det ofta med en förvaltaroll där du vill bevara det uppnådda resultatet och jobbar gärna i nutid. Men har du högt på den praktisk ekonomiska drivkraften så vill du använda resurserna till att skapa nytt och utveckla för framtiden.

Så ser drivkraften generella drag ut.

Du tänker framåt och vill ha avkastning på dina insatser. Samtidigt som du är praktiskt lagd och du drivs av att tycka om att göra affärer. Så är du bra på att planera din tid och att nå resultat.

Med högt på den teoretiska drivkraften så motiveras du av

Att ha möjlighet att få avkastning på dina insatser och du tycker om belöningar och bonusar. Med belöningar gärna i form av saker eller pengar och jobbar gärna lite hårdare för att få en bra utdelning på dina egna insatser.

Du skapar värde för teamet med denna drivkraft genom

Med din passion använder tillgångarna på ett optimalt sätt som gör att du både minskar på kostnader och skapar bra intäkter. Du får utdelning på gjorda insatser som teamet har stor nytta av. Du är kreativ i ditt sätt att använda resurserna för att nå hög avkastning, samtidigt som du strävar efter en ekonomisk vinst.

Tänkbara begränsningar

Eftersom det är viktigt för dig att skapa resultat är risken att du jobbar mycket och ibland kan benämnas arbetsnarkoman. Det finns en risk att du fokuserar för mycket på din egen vinning så att du riskerar att uppfattas som ett ego. Du kan ha svårt för arbetsuppgifter som inte upplevs som effektiva eller ger tydliga resultat vilket gör att du tappar energi om du själv inte ser nyttan med dessa.

Kan stressas av

Arbete med där du upplever att det finns ett slöseri med resurser. Men även om du inte ser att investeringar ger tillräcklig stor avkastning eller ingen avkastning alls.

Goda praktiska råd med till dig med hög praktisk ekonomisk drivkraft.

Försök att ha ett öppet sinne bjud in till kreativa diskussioner. Försök skapa effektivitet genom att involvera andra, delegera, men följ upp. Skapa engagemang på fler sätt än bara ekonomiska vinster för att få alla i gruppen delaktiga i ett engagemang.

Utbildning

Så bokar du en utbildning i IPU som både beskriver färgerna, HUR (Ditt beteende) och Drivkrafterna VARFÖR (Du gör saker).

Tel: 070-335 04 52

Epost: Mikael.Reijer@mikaelreijer.se

Mikael Reijer Cerifierad enligt IPU.

Pin It on Pinterest