Den teoretiska drivkraften

Med en hög nivå av teoretisk drivkraft är din passion att veta varför och du strävar efter att upptäcka, förstå, systematisera och analysera. Du är en person som söker efter kunskap och vill veta. Har du hög nivå av teoretisk drivkraft är du en person som ofta kontrollerar fakta innan du fattar ett beslut eller uttalar dig i grupp.

Om drivkraften

Om du har lågt på den teoretiska drivkraften förknippas det ofta emd en historiker som gärna håller sig till dåtid. Men har du högt på den teoretiska drivkraften så är du ofta utvecklingsorienterad och pratar om framtiden.

Så ser drivkraften generella drag ut.

Du resonerar dig gärna fram till lösningar och är nyfiken på fakta. Du drivs av att vara pålästa och ha vill ha mycket information för att bli trygg i ditt beslutsfattande. Du vill förstå och sätta saker i sitt sammanhang, betonar objektivitet och har ett rationellt tänkande.

Med högt på den teoretiska drivkraften så motiveras du av

Att få lära dig nya saker, att få vara expert och vill vara med i utvecklingen där du kan bidra med sin sak kunskap.

Du skapar värde för teamet med denna drivkraft genom

Med din passion för fakta så löser du problem genom att förena gammal och ny kunskap.

Du är saklig i din argumentation och du strävar efter kunskap för att se olika sidor av saken innan du fattar beslut.

Tänkbara begränsningar

Eftersom det är viktigt för dig att diskussioner och beslut fattas på fakta och verifierade uppgifter. Så kan du ha svårt att acceptera känslomässigt styrda beslut. Du kan gräva ner dig i detaljer för du vill kontrollera alla fakta. Du kan ha svårigheter att hantera praktiska problem när det uppstår.

Kan stressas av

Arbete med irrationella frågor som inte är grundade i fakta. Med din passion för fakta kan det vara svårt med en omgivning som inte inser betydelsen av fakta och kunskap.

Goda praktiska råd med till dig med hög teoretisk drivkraft.

Försök att ha ett öppet sinne och förstå att det finns olika drivkrafter och alla har inte lika hög passion som dig med att söka fakta. Vid samtal och diskussioner var konkret och berätta öppet hur viktigt det är för dig med fakta. Då skapar du mer förståelse så andra inte uppfattar dig som en bromskloss.

Utbildning

Så bokar du en utbildning i IPU som både beskriver färgerna, HUR (Ditt beteende) och Drivkrafterna VARFÖR (Du gör saker).

Tel: 070-335 04 52

Epost: Mikael.Reijer@mikaelreijer.se

Mikael Reijer Cerifierad enligt IPU.

Pin It on Pinterest