Den tredje egenskapen tydlighet skulle jag vilja beskriva på följande sätt: När du kommunicera med dina medarbetare, kunder eller överordnade är det viktigt att du är rak och tydlig.

Du beskriver din bild av vad du vill åstadkomma. Det räcker inte med att bara påstå att vi ska hit eller dit eller med siffror säga att det är en kurva som är den som vi ska följa. Du behöver kortfattat beskriva vad som ska göras och vilket resultat du förväntar dig.

Du ska beskriva hur strategin ser ut och du ska genom din beskrivning förmedla hur det känns att uppleva målgången.

 

Du behöver försäkra dig om att respektive människa i ditt team förstått sitt uppdrag, på vilket sätt du förväntar dig hur det färdiga resultatet ska se ut.

Det är viktigt att du tydligt beskriver att uppdraget ges i form av att den som ska utföra det själv får beskriva hur en lösning skulle kunna se ut.

Hur vägen fram till målet ska utföras och ledas är upp till den som fått uppdraget att definiera. Du ställer ett krav som chef att när det finns en plan och förslag till lösning som den som ska utföra uppdraget definierat så vill du få den presenterad för dig. För att du ska kunna förstå hur vägen fram till målet kommer att se ut. För när du fått vetskap om den kunskapen, då har du möjlighet att coacha medarbetaren och resten av gruppen att lyckas. Då har du också möjlighet att få ställa frågor och hjälpa till att säkra upp så att den som ska utföra uppdraget har förstått vad du förväntar dig för resultat.

Tydlighet handlar om att båda parter ska förstå vad som förväntas av dig som chef. Kommunikationen med kund eller bara din medarbetare. Hur arbetet fram till mållinjen ska se ut är det viktigt att ni tillsammans är överens om så att båda kan vara trygga i vart vi ska.

Men det är viktigt att du låter medarbetaren leda och du som chef inspirerar, stöttar och motiverar din personal för att prestera på topp och göra jobbet.

Tankar om  den tredje egenskapen i ett bra ledarskap, tydlighet!

Mikael Reijer

 

Boka, föreläsningen ”från dröm till verklighet” med Mikael Reijer:

  • Hur svårt det kan vara att göra en förändring för att lyfta sig själv och andra
  • Drömmen om att vara en världsstjärna och bara några ord förändrar din dröm på några sekunder.
  • Det fyra stegen till att skaffa sig ett liv att måbra
  • Hur viktigt en liten fråga kan vara och tar du dig tid att lyssna på svaret
  • Att vara någons bästa vän och hur det kan förändra ett liv
  • Att lära sig att ge människor en andra chans trots att de kraschat en dröm
  • Allt är möjligt bara du får en liten anledning och tror på det
  • Tre viktiga verktyg som varit Mikaels recept till att lyckas
  • Att leda och utveckla sig själv

Mikael har nu haft närmare 200 föreläsningar 2017 och talat inför nästan 25000 människor under året. En av Sveriges mest bokade föreläsare.

Pin It on Pinterest