Vi alla chefer och ledare är olika. En del är analytiker, en del samordnare, en del extremt sociala och en del är drivande. Några är lite tystare och de finns människor som hörs hela tiden.

Om du tar dig tid på nästa möte och bara reflekterar en liten stund kommer du märka att det är samma personer som pratar hela tiden och vissa som aldrig kommer till tals överhuvud taget. Hur kommer det sig?

Jo, det är nämligen så att det beror på att ledarskapet inte lockar fram människorna som aldrig kommer till tals eller ger tillräckligt med tid att reflektera och tänka igenom frågorna som diskuteras. Det ska oftast fattas för snabba beslut som inte alltid är genomarbetade.

Det beror också på att du som chef och ledare behöver se till att alla får lika stort utrymme på ett möte. Därför är det din uppgift som ledare att ge och skapa tid för alla om du själv vill nå bra resultat.

Väldigt ofta är det en möteskultur som gör att det ska gå fort och smidigt och det är bra. Men det är viktigt att få ut något av mötena också. Därför blir det ofta att extroverta människor hänger på i samtalet eftersom de pratar först och tänker sen, sagt med glimten i ögat, medan den introverta människan tänker igenom frågan först. Men innan han eller hon hinner svara har den extrovert drivande mötesledaren redan hunnit till nästa punkt på agendan.

En riktigt duktig mötesledare skapar utrymme för både extroverta och introverta människor, för då blir frågorna behandlade både handlingskraftigt och genomtänkt med ett bättre slutresultat.

Genom att alla aspekter belyses så blir det ett bättre slutresultat. Mitt råd är att ha detta i tanken vid nästa möte och observera vilken möteskultur du har och tänk om du skulle börja med att göra en förändring redan i dag för att nå ett bättre resultat.

Hur är du som medmänniska när du möter en kollega eller någon i till exempel korridoren på jobbet? Frågar du då hur den personen mår? Eller frågar du hur den personen mår och tar dig också tid att lyssna på svaret?

En tanke om att att använda sig av all kompetens i en grupp med individer som är olika genom att lyssna.

Mikael Reijer

Pin It on Pinterest