Om inre styrka och mod

Kan du nyttja din inre styrka och har du modet som krävs? Ja, det är en fråga jag är övertygad om att många ofta skulle behöva ställa sig själva.

Vågar jag ta upp det där på mötet som alla tycker men som chefen inte vet om? Eller vågar jag som chef säga till när något är fel och hur agerar jag i konflikter? Har jag i min inre styrka förmåga som gör att jag tar tag i obekväma frågor eller finns det en rädsla som blockerar mig från att agera?

Konflikter är alltid destruktiva om det leder till att du får en ovän. Därför är det viktigt att fokusera på att hitta lösningar för att nå ditt mål.

 

Ändå finns det konflikter på arbetsplatser, i vardagen och i din bekantskapskrets som hela tiden förekommer och växer när någon matar dessa konflikter med destruktivt skitsnack.

Vad gör du när du får syn på en konflikt eller känner av i luften att det finns en konflikt? När den växer och blir så pass stor att det börjar bli obehagligt klimat. Jag pratar inte om intensiva diskussioner eller olika åsikter. Jag menar en konflikt som verkligen ger dig en riktig ovän, kanske för livet.

Även om du ser att du kommer vinna konflikten är du en stor förlorare. Du får en ovän som i nästa steg blir någon som du skulle behöva samarbeta med i morgon.

Det kan ju bli så att den ovännen blir din kund eller chef i framtiden, en person som du behöver kunna samarbeta med. Då är det inte nödvändigt att gå så långt att du bränner en relation som inte går att reparera för det mår ingen människa bra av. Eller så kommer en människa att må dåligt väldigt länge.

Hur tar du dig då an en konflikt som pågår? En bra början är att visa att du är medveten om att det faktiskt finns en konflikt. Att du tar tag i frågan och börjar diskutera med de berörda personerna om varför det uppstått en oegentlighet mellan dem.

Du diskuterar vad som skulle krävas av båda parter för att hitta en lösning. Genom att bara sätta frågan på agendan så kommer det leda till konstruktiva diskussioner.

Oftast bygger konflikter upp sig genom att man skärmar av sig och inte pratar med varandra, utan i stället om varandra. Något som gör att konflikten fylls på med mer kraft innan den till sist exploderar.

Vad skulle du göra om du själv var inblandad i en konflikt?

Därför anser jag att största möjligheten till att lösa en konflikt handlar om dig själv och om du vågar sätta punkten på agendan och diskutera en lösning i stället för att stoppa huvudet i sanden.

Rädda människor är oftast människor med stor prestige. Det kan vara chefer som har en fasad och en maktposition och som vill utöva makt. Dessa personer saknar ofta empati och ser sig själva som perfekta.

Det människorna med stor makt och starkt kontrollbehov är mest rädda för är konflikter. Det säger min erfarenhet eftersom dessa chefer inte vill öppna upp sig själva och bjuda in till lösningsorienterade diskussioner därför att de är rädda att bli avslöjade.

Anledningen är att de är rädda att tappa kontrollen över tre saker som de verkligen har makt att kontrollera som chefer: Tid, pengar och kvalité.

Jag menar att du som chef stärker din position genom att visa att du inte är rädd att ta tag i obekväma frågor. Att verkligen våga lyfta upp saker som är av besvärlig karaktär på agendan är modigt.

Jag har sedan 23 år tillbaka som chef i olika verksamheter och i olika chefsroller skaffat mig erfarenhet. Jag var inte modig de första åren som chef. Men när man blir mogen och erfaren och utvecklar sitt ledarskap börjar människor vilja följa dig och då uppskattas det att du inte är en ledare som sopar problemen under mattan.

Men mina egna erfarenheter säger mig att där jag har lyckats bäst som ledare i olika grupper för att få ett högpresterande team, det är i uppdrag där jag fått till ett arbetsklimat där problem diskuteras med fokus på lösningar och där man arbetar framåt och hanterar problem och konflikter direkt när de uppstår.

Tankar om inre styrka och mod som ledare.

Mikael Reijer

Pin It on Pinterest