Skapa effektiva arbetsgrupper med IPU Profilanalys

Står du i tankarna och vill skapa en förändring av något slag? Det kan vara att öka t ex medarbetarnas självinsikt, få ledningsgruppen att samarbeta bättre eller öka förståelsen för varför olika människor är olika och hur kan vi hitta samspelet för att få raketen att lyfta. Jag öppnar gärna dörren åt dig och ger dig fyra nya glasögon för hur du ska kunna se, lära och använda dig av människor styrkor och svagheter i din organisation.

Efter att ha arbetat med IPU Profilanalys i snart 20 år i mina olika chefsroller och projektspecialistroller där det varit oerhört viktigt att skapa förståelse för varandra och få människor att samarbeta i högpresterande team för att nå mål och resultat. Med förståelse för varandra får du samtidigt ett klimat på din arbetsplats som förbättrar arbetsmiljön genom att skapa förståelse för varför vi agerar som vi gör i olika situationer. Jag har under alla dessa 20 år arbetat med IPU Profilanalys som ett extremt bra verktyg och jag vet personligen av effekterna av detta.

Nu är jag certifierad i verktyget och tillsammans med min ledarskapserfarenhet och kompetens erbjuder jag nu att hjälpa dig att utveckla dina medarbetare och chefer som certifierad och godkänd IPU-konsult. Nedan beskriver jag bland annat olika användningsområden. Genom att arbeta med beteendestil kombinerat med drivkrafter skapar du förståelse mellan medarbetarna och cheferna på din arbetsplats. Alla i organisationen får också ett kraftfullt verktyg och en kompetens om hur du på ett effektivt sätt i din kommunikation pratar med varandra så att en dialog blir så mycket effektivare.

Välkommen att kontakta mig så kommer jag väldigt gärna och ger dig en visning av detta kraftfulla verktyg!

Med vänliga hälsningar,
Mikael Reijer, Certifierad IPU Konsult.

Områden där IPU Profilanalys är effektivt

Ökad självkännedom
Ökade kunskaper om sig själv och sitt eget beteende är en grund för både ett gott ledarskap och medarbetarskap.

Personlig utveckling
Rapporten i IPU Profilanalys pekar på svaga och starka sidor i det egna beteendet och är en vägledning för personlig utveckling.

Säljträning
I flera effektiva säljträningsprogram ingår IPU Profilanalys som en naturlig del.

Organisationsutveckling
Organisationens utveckling är summan av individernas utveckling. Förbättrade kommunikationer, ökad självkännedom och medvetenhet skapar potential för hela organisationen.

Teamutveckling
IPU Profilhjul ger de grunder som behövs för att både se på hela gruppens sammansättning och skapa den öppenhet som behövs för att utveckla en grupp.

Förbättrad kommunikation
Genom ökad förståelse för olika personers beteenden öppnas möjligheter till exempelvis bättre relationer mellan olika verksamheter.

Konflikthantering
Tack vare färgerna i IPU Profilhjul blir beteenden som kan leda till konflikter lättare att diskutera och hantera.

Medarbetarsamtal
Den värdeneutrala rapporten, som belyser områden som kan utvecklas, är en utmärkt utgångspunkt för medarbetarsamtal.

Vid rekrytering
IPU Profilanalys är, tillsammans med andra verktyg från IPU, effektiva som en del av rekryteringsprocesser.

Karriärplanering
Hur ser mitt nästa steg i livet ut? IPU Profilanalys ger en realistisk kartbild över möjligheterna.

Effektiva människor är de som:

  • Förstår sina egna drivkrafter och sitt beteende.
  • Förstår andra människors drivkrafter och beteende.
  • Kan känna omgivningens behov och har möjlighet att anpassa sitt beteende till omgivningens krav.
Mikael Reijer – IPU Certifierad Coach

Kontakta mig för kostnadsfri rådgivning

Pin It on Pinterest