Lär dig leda dig själv – Coaching ett steg på vägen!

Jag får många frågor efter mina föreläsningar om jag erbjuder professionell coaching. Mina föreläsningar handlar om personlig utveckling, att leda och lyfta sig själv. I föreläsningarna ger jag dig verktyg till varför du ska gör saker och hur du kämpar för att lyckas.

Men du kanske vill få lite hjälp i början att komma igång och hitta din egen kraft, därför erbjuder jag individuella, professionella coachingprogram i olika nivåer.

Tillsammans hittar vi det som passar dig!

Att vara en professionell coach innebär att du följer en viss struktur och har erfarenhet. Med 20 års erfarenhet jobbar jag själv utifrån dessa 11 viktiga grundkompetenser för jag tycker etik, moral och sekretess är väldigt viktigt i samband med coaching.

Grundläggande

1.Följa etiska riktlinjer och professionell standard

Förståelse av coachingetik och normer samt förmåga att tillämpa dem på ett lämpligt sätt i alla coachingsituationer.

2.Etablera coachingöverenskommelsen

Förstå vad som krävs i det specifika coachingmötet och komma överens med klienter om coachingprocessen och coachingrelationen.

Skapa den ömsesidiga relationen

3.Skapa tillit och närhet till klienten

Förmågan att skapa en trygg, stödjande miljö som leder till fortlöpande ömsesidig tillit och respekt.

4.Coachingnärvaro

Förmågan att vara fullt närvarande och skapa en spontan relation med klienten – använder en öppen, flexibel och tillitsfull stil.

5.Aktivt lyssnande

Förmågan att fullständigt fokusera på vad klienten säger och inte säger, förstå innebörden i vad som sägs i förhållande till klientens önskemål och att stödja klienten i att uttrycka sig.

Kommunicera effektivt

6.Kraftfulla frågor

Förmågan att ställa frågor som ger den information som behövs för att på bästa sätt gagna coachingrelationen och klienten.

7.Direkt kommunikation

Förmågan att kommunicera effektivt under coachingsamtalen och att använda språket så att det har störst positiv effekt på klienten.

Underlätta lärande och resultat

8.Skapa medvetenhet

Förmågan att integrera och korrekt utvärdera information från olika källor och göra tolkningar som hjälper klienten att bli medveten och därmed uppnå överenskomna resultat.

9.Utforma handlingar

Förmågan att tillsammans med klienten skapa tillfällen för kontinuerligt lärande, under coachingen och i arbetsliv/privatliv och att vidta nya åtgärder som mest effektivt leder till överenskomna resultat

10.Planera och sätta mål

Förmågan att utveckla och underhålla en effektiv coachingplan tillsammans med klienten.

11.Hantera framsteg och ansvarstagande

Förmågan att hålla fokus på det som är viktigt för klienten och att lägga ansvaret för att agera hos klienten.

Som coach har jag mer än 20 års erfarenhet av att coacha medarbetare och chefer. Ett verktyg som jag använder själv för att både utvecklas men också utveckla andra.

Är du intresserad av att utvecklas och kan tänka dig att prova coaching prova då något av mina cohingprogram ”Lär dig leda dig själv – Coaching ett steg på vägen!”

Välkommen att kontakta mig!

Mikael Reijer

070-335 04 52 / mikael.reijer@mikaelreijer.se

Pin It on Pinterest