Framtidens ledarskap, handlar om stor öppenhet och att lita på människor så mycket mer än det förtjänar.

Varför då, jo nu kommer organisationsstrukturer rivas, de traditionella strukturer med inritade rutor och styrda med arbetsbeskrivningar och rapporteringsstrukturer.

Istället skapas nätverk, frihet och kunskapsinlärning direkt. Behöver människor gå högskola i framtiden, tror jag knappast och det kommer bli en central fråga….

Istället för högskola och universitet tillämpas direktinlärning och kurser via internet som är tillgängliga direkt och för vem som helst när som helst i rätt projekt.

Det stora i ledarskapet kommer bli att ledare kommer i framtiden behöva jobba mer med att våga ha modet att tillåta människor bestämma själva och bli tillåtande till att misslyckas mera.

Det är när du direkt testar dina teser i dina nätverk och system som du fångar upp sannolikheten i vad som fungerar.

Idag dök frågan upp om mångfald och jag fick frågan hur jag såg på det. Jag har en klar uppfattning om att det är enormt viktigt om du ska lyckas.

Mångfald för mig kommer i framtiden handla om modet att våga lita på människor mer än det förtjänar oavsett funktion, läggning eller etnisk bakgrund och tillåta att man har flera jobb, på fler företag och jobbar med flera projekt där behov av kunskapen att leda sig själv mycket mera kommer vara viktigt.

I framtiden checkar vi in i projekten och får lön från flera arbetsgivare samtidigt. Det stora fackliga frågorna kommer bli, hur hanterar vi arbetsmiljön när stora delar av arbetet sköts från stora lokaler med kontorslandskap där alla är självständiga och blir sina egna chefer.

Team skapas av den som har ett uppdrag och blir tillfällig ledare för den verksamheten. populariteten styr om jag vill jobba med dig.

Alla är egna företagare och jobbar med det som är hetast för stunden. LAS kommer skrotas och ”Likes” kommer avgöra om du är en arbetsgivare människor kommer vilja jobba med och hur turordningsregler kommer hanteras.

Dags att prioritera självledarskap och stärka individer så att det själva tar ansvar för sin kompetens som behövs i specifika uppdrag och projekt.

Fler kvinnor kommer leda våra verksamheter och generationsväxlingen kommer gå supersnabbt de kommande 10 åren, det finns inte plats längre för ett ledarskap som styr på gamla strukturer när information och kunskap sprids blixtsnabbt.

Generositet kommer råda man delar med sig av kunskap och idéer, utveckling sker genom samarbeten.

Resultat skapas av engagemang och siffror blir ett verktyg som kommer bli sekundärt.

Människors hälsa kommer bli ledarskapets utmaning och att lära ut självledarskap som gör att människor tar ansvar för sina egna beslut, sin egen utveckling och sina egna uppdrag.

Nu har vi skrotat maktstrukturen och flyttat över makten till varje medarbetare att bestämma själva. Chefer är föråldrat och istället styr hur många likes du har som vill ledas av dig!

Hur många likes har du?

Mikael Reijer

Pin It on Pinterest