Projektstyrning

Projektstyrning, projektledning, styrgruppsarbete och beställarens roll i projektet utbildar jag i.

Men här får du lite tips idéer och lite gratis mallar att direkt kunna använda i dina projekt.

Har du frågor så delar jag gärna med mig av mera.

Välkommen att höra av dig!

Mikael Reijer

 

Målet med utbildningen är att du som projektledare ska

 • kunna tillämpa grunderna för projekt­modell – faser, steg, aktiviteter, dokument, checklistor och approval points
 • känna till syftet och tillvägagångssättet för ett antal viktiga projekttekniker, som tillsammans skapar förutsättningen för ett lyckat projekt
 • veta vilken roll beställare, styrgrupp och projektledare har, samt deras respektive ansvar och befogenheter
 • få en god förståelse för den avgörande betydelsen som några faktorer spelar för ett projekts framgång: kommunikation, spelregler i projektet och projektattityd

Vad är ett projekt

” Det är tidsbegränsat, har en definierad budget, en egen rapporterings struktur, det är av en icke repeterbar natur, som genomförs med en separat organisation som ska leverera ett specifikt resultat.”

VAD ÄR ETT PROJEKT ”DEFINITION”

 • avgränsad arbetsuppgift
 • av engångskaraktär
 • skall leda till ett bestämt resultat
 • kräver olika typer av resurser
 • är tidsbegränsat

Projekt har:

 • en projektägare
 • tydliga mål
 • en start- och slutpunkt
 • ett antal styr- planeringsdokument
 • en projektorganisation
 • en ansvarig projektledare.

Projektkontor

”Administration”

 • Projektmodell
 • Mallar
 • Instruktioner
 • Checklistor
 • Vinnande tekniker
 • Kompetensutveckling
 • Nätverk
 • Intranät
 • Portföljhantering
 • Mognadsmätningar
 • Övrig utveckling, etc, etc

Projektsupport

 • Coachning, guidning
 • Granskningar
 • ”Brandkårsinsatser”
 • Portföljsupport

Projektledarpool

 • Anställda inom verksamheten
 • Nätverk inom verksamheten
 • Koll på extern konsultmarknad
 • Målvakt
  • Kompetenssäkring PL
  • Garant av Projektmodell
  • Prisnivåer
  • Konsultansvar, sekretess

Risk hantering

VARFÖR?

 • För att undvika eller minska påverkan av risker
 • Att synliggöra projektrisker
 • Att göra projektgruppen uppmärksam på risker
 • Att medvetet kunna hantera risker
 • Att följa upp och bevaka risker

VAD (vilka typer av risker)?

 • Projektrisker (Inte verksamhets / affärs risker)

HUR?

 • Riskhantering i planeringsfasen (planera om eller acceptera risker)
 • Riskhantering görs i hela projektets livslängd.
 • Tillsammans med nyckelpersoner och delprojektledare
 • Fokusera på de 5-10 största riskerna
 • Börja att arbeta med avhjälpande åtgärder för att eliminera risker eller minska dess påverkan på projektet
 • Gör en ”handlingsplan – följ upp

Hur gör man #1

 • Välj ut några ur projektteamet och gör en snabb riskanalys av projektrisker (1-2 timar)
 • Upprätta en riskbudget och ta med den i projektspecifikationen
 • Inkludera riskanalysen i projektspecifikationen
  • Eliminera riskerna om det finns möjlighet.

Om det inte går att eliminera riskerna beskriv hur de kan undvikas eller minimeras.

I genomförandet och vid verifieringen av projektet:

 • Gå igenom riskerna i projektet löpande (Och i del projekt) i redan existerade projektmöten och statusmöten varannan vecka.
 • Uppdatera riskmatrisen och informera om det i delprojekten och i statusrapporterna.
 • Beskriv vilka aktiviteter som ska vidtas och vem i projektteamet som är ansvarig och när det ska vara klart.
 • Följ varje vecka upp hur det går på statusmöten och vidta åtgärder om det behövs.

Mallar

Beställning+av+förstudie+1

Förstudierapport

Projektspecifikation

Slutrapport

 

Pin It on Pinterest