Vad är Lean

Företag som tillämpar massproduktion får problem:

Många företag fokuserar på en enskild process och bygger stora, snabba maskiner med låg flexibilitet, som är mest ändamålsenliga för tillverkning av stora volymer

Dessa fungerade bra till ”du kan få vilken färg du vill, bara den är svart”

Men marknaden ändrades …

Idag jobbas det med lean även inom den administrativa delen.

Nu med digitaliseringen gäller det att se över sina processer så du inte bygger in massa onödiga steg eller omständliga vägar för att få tillgång till information och kunna jobba effektivt.

Tänk på vad kan jag ta bort för att öka lönsamheten utan att göra avkall på kundvärde eller kvalitet. Digitaliseringen innebär inte ett system till utan det ska integreras och minska många andra delar i arbetsflödet.

Lite fakta om lean!

Vad är lean den ursprunglliga definitionen.

“LEAN produktion är ‘lean’(smal/mager) Därför att den använder mindre av allt i jämnförelse med massproduktion

hälften av människors arbete, hälften av tillverknings utrymmet, hälften av maskininvesteringen….

Det kräver också mindre än hälften av lager i anläggningen, vilket resulterar i mycket färre defekter….”

Vad är lean – modern definition

LEAN är ett kundfokuserat tillvägagångssätt som eliminerar tillverkningssystemets lönsamhetsproblem. LEAN garanterar att kunder får rätt kvalitet, pris och leverans samtidigt som det maximerar företagets konkurrensfördelar och värde för aktieägarna.

Principer

  1. Bestäm produktens verkliga värde enligt kundens måttstock
  2. Identifiera produktens totala värdeflöde från råvara till färdig produkt
  3. Låt produkten flyta störningsfritt genom alla berörda enheters processer
  4. Låt kunden dra fram sina produkter ur leverantörens produktionssystem allt efter behov
  5. Förbättra produkter och processer med en ständig strävan att uppnå det perfekta tillståndet

Sammanfattning

  • LEAN uppstod av behovet att göra mer med mindre, och ändå vara ännu mer flexibel.
  • LEAN har sin utgångspunkt i kundens krav
  • Genom att strukturerat minska alla former av slöserier kan LEAN göra företagets affärer betydligt bättre
  • Flera aktörer har visat att det finns betydande värde att fånga för LEAN företag oavsett vilken industri de tillhör.

 

Toyota Motor Company uppnår massproduktions effektivitet för låga volymer, en miljö med stor mångfald

Toyota lanserar TPS in i leverans basen. Japanska företag i USA och Europa får liknande resultat som i Asien.  Europeiska and amerikanska företag inser att deras framgång beror på ett systematiskt tillvägagångssätt i tillverkningen.

Toyota Motor Company uppnår massproduktions effektivitet för låga volymer, en miljö med stor mångfald

TPS angriper systemhämmare för att skapa bättre resultat med bättre användning av resurser

 

Mikael Reijer – Inspirationsföreläsare

Pin It on Pinterest